تلفات جنگ در ترکیه از مرز ۴ هزار نفر گذشت

تلفات جنگ در ترکیه از مرز ۴ هزار نفر گذشت
درگیری ارتش ترکیه با شبه نظامیان پ ک ک در ۱۰ ماه گذشته بیش از چهار هزار کشته برجا گذاشته است.
۱۵:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


تلفات جنگ در ترکیه از مرز ۴ هزار نفر گذشت

درگیری ارتش ترکیه با شبه نظامیان پ ک ک در ۱۰ ماه گذشته بیش از چهار هزار کشته برجا گذاشته است.
۱۵:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


تلفات جنگ در ترکیه از مرز ۴ هزار نفر گذشت

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author