تلاش سازمان لیگ برای همزمان شدن بازی

تلاش سازمان لیگ برای همزمان شدن بازی
ناظر بازی استقلال- سایپا تلاش ویژه ای می کند که این بازی با بازی پرسپولیس برابر نفت دقیقا در یک زمان آغاز شود.

تلاش سازمان لیگ برای همزمان شدن بازی

ناظر بازی استقلال- سایپا تلاش ویژه ای می کند که این بازی با بازی پرسپولیس برابر نفت دقیقا در یک زمان آغاز شود.
تلاش سازمان لیگ برای همزمان شدن بازی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author