تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی ترکیه و ایران

تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی ترکیه و ایران
وزیر تجارت و گمرک ترکیه اعلام کرد: با رفع تحریمهای بین المللی اعمال شده بر ایران به علت برنامه هسته ای اش مناسبات تجاری و اقتصادی بین ترکیه و ایران تقویت خواهد شد.
۱۱:۱۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی ترکیه و ایران

وزیر تجارت و گمرک ترکیه اعلام کرد: با رفع تحریمهای بین المللی اعمال شده بر ایران به علت برنامه هسته ای اش مناسبات تجاری و اقتصادی بین ترکیه و ایران تقویت خواهد شد.
۱۱:۱۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۱ اردیبهشت


تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی ترکیه و ایران

اپدیت نود32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , ,

About the author