تغییرات جدید در نیروهای مسلح ترکیه

تغییرات جدید در نیروهای مسلح ترکیه
خبرگزاری آناتولی گزارش داد: فرماندهی نیروهای زمینی و هوایی و دریایی ارتش ترکیه به زیر مجموعه وزارت دفاع این کشور ملحق شد.
۱۲:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تغییرات جدید در نیروهای مسلح ترکیه

خبرگزاری آناتولی گزارش داد: فرماندهی نیروهای زمینی و هوایی و دریایی ارتش ترکیه به زیر مجموعه وزارت دفاع این کشور ملحق شد.
۱۲:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


تغییرات جدید در نیروهای مسلح ترکیه

نخبگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author