تظاهرات در آلمان در آستانه سفر اوباما

تظاهرات در آلمان در آستانه سفر اوباما
هزاران آلمانی در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور تظاهرات کردند.
۰۷:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


تظاهرات در آلمان در آستانه سفر اوباما

هزاران آلمانی در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور تظاهرات کردند.
۰۷:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


تظاهرات در آلمان در آستانه سفر اوباما

آپدیت نود 32 ورژن 8

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author