تصویر صحنه جنجالی داوری بازی پرسپولیس/سیدعلی یک پنالتی-اخراج پرسپولیس را سوزاند

تصویر صحنه جنجالی داوری بازی پرسپولیس/سیدعلی یک پنالتی-اخراج پرسپولیس را سوزاند
در بازی پرسپولیس و فولاد یک صحنه مشکوک به گل رخ داد که پرسپولیسی‌ها معتقدند توپ مطمئناً از خط دروازه عبور کرده است.

تصویر صحنه جنجالی داوری بازی پرسپولیس/سیدعلی یک پنالتی-اخراج پرسپولیس را سوزاند

در بازی پرسپولیس و فولاد یک صحنه مشکوک به گل رخ داد که پرسپولیسی‌ها معتقدند توپ مطمئناً از خط دروازه عبور کرده است.
تصویر صحنه جنجالی داوری بازی پرسپولیس/سیدعلی یک پنالتی-اخراج پرسپولیس را سوزاند

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author