تصویر اشک های بی پایان پپ/سنگ تمام برای محبوبترین مربی دنیا

تصویر اشک های بی پایان پپ/سنگ تمام برای محبوبترین مربی دنیا
پپ گواردیولا با قهرمانی در جام حذفی ، دقایقی طولانی اشک ریخت.

تصویر اشک های بی پایان پپ/سنگ تمام برای محبوبترین مربی دنیا

پپ گواردیولا با قهرمانی در جام حذفی ، دقایقی طولانی اشک ریخت.
تصویر اشک های بی پایان پپ/سنگ تمام برای محبوبترین مربی دنیا

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author