تصویری از شوخی دستی دو بازیکن استقلال پیش چشمان مظلومی

چیزی نمانده بود شوخی ، شوخی بین نورافکن و امین حاج محمدی دعوا شود.

اخبار دنیای تکنولوژی

نخبگان

label, , , , , , , , ,

About the author