تصویری از بیرانوند و دوباره شیرجه با یک دست!

تصویری از بیرانوند و دوباره شیرجه با یک دست!
در حالی که دست دروازه‌بان پرسپولیس در گچ است اما این بازیکن همچنان با جدیت تمریناتش را ادامه می‌دهد.

تصویری از بیرانوند و دوباره شیرجه با یک دست!

در حالی که دست دروازه‌بان پرسپولیس در گچ است اما این بازیکن همچنان با جدیت تمریناتش را ادامه می‌دهد.
تصویری از بیرانوند و دوباره شیرجه با یک دست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author