تصمیم کانادا برای بازگشایی دفتر کنسولی سوریه

تصمیم کانادا برای بازگشایی دفتر کنسولی سوریه
کانادا آماده مذاکره با سوریه برای بازگشایی دفتر کنسولی در مونترال است.
۱۱:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


تصمیم کانادا برای بازگشایی دفتر کنسولی سوریه

کانادا آماده مذاکره با سوریه برای بازگشایی دفتر کنسولی در مونترال است.
۱۱:۴۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


تصمیم کانادا برای بازگشایی دفتر کنسولی سوریه

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author