تصاویری از لباس های جدید تیم ملی؛ این لباس ها واقعا از ایتالیا آمده اند؟

تصاویری از لباس های جدید تیم ملی؛ این لباس ها واقعا از ایتالیا آمده اند؟
ایسنا نوشت؛ پیش از رونمایی لباس‌های اسپانسر جدید تیم‌های ملی، تیم ‌ملی فوتسال ایران از لباس‌های تمرینی جیووا رونمایی کرد.

تصاویری از لباس های جدید تیم ملی؛ این لباس ها واقعا از ایتالیا آمده اند؟

ایسنا نوشت؛ پیش از رونمایی لباس‌های اسپانسر جدید تیم‌های ملی، تیم ‌ملی فوتسال ایران از لباس‌های تمرینی جیووا رونمایی کرد.
تصاویری از لباس های جدید تیم ملی؛ این لباس ها واقعا از ایتالیا آمده اند؟

یوزرنیم و پسورد نود 32

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author