تصاویری از اولین تمرین تیم ملی روی چمن

سایت فدراسیون فوتبال نوشت؛ نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران روی چمن پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

سپهر نیوز

اندروید

label, , , , , , , , ,

About the author