تشویق بیرانوند با لباس قرمز در آزادی!

تشویق بیرانوند با لباس قرمز در آزادی!
ایسنا نوشت؛ خیابان‌های اطراف ورزشگاه آزادی پیش از آغاز بازی پرسپولیس و نفت تهران با ترافیک شدید همراه شده است.

تشویق بیرانوند با لباس قرمز در آزادی!

ایسنا نوشت؛ خیابان‌های اطراف ورزشگاه آزادی پیش از آغاز بازی پرسپولیس و نفت تهران با ترافیک شدید همراه شده است.
تشویق بیرانوند با لباس قرمز در آزادی!

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author