تسهیلات جدید بانک مسکن برای ساخت در سال ۹۵

تسهیلات جدید بانک مسکن برای ساخت در سال ۹۵
مدیرعامل بانک مسکن از اعطای تسهیلات جدید به انبوه سازان در قالب ساخت مسکن خبر داد. بت سکن درباره مسکن مهر گفت: برای طرح مسکن مهر ، ۵۵۵ هزار میلیارد ریال تعهد داریم که ۴۶۵ هزار میلیارد ریال آن تاکنون پرداخت شده است و مابقی ان نیز امسال پرداخت می شود.
۲۰:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


تسهیلات جدید بانک مسکن برای ساخت در سال ۹۵

مدیرعامل بانک مسکن از اعطای تسهیلات جدید به انبوه سازان در قالب ساخت مسکن خبر داد. بت سکن درباره مسکن مهر گفت: برای طرح مسکن مهر ، ۵۵۵ هزار میلیارد ریال تعهد داریم که ۴۶۵ هزار میلیارد ریال آن تاکنون پرداخت شده است و مابقی ان نیز امسال پرداخت می شود.
۲۰:۳۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


تسهیلات جدید بانک مسکن برای ساخت در سال ۹۵

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author