تسلیحات آمریکا و انگلیس قاتل مردم یمن

تسلیحات آمریکا و انگلیس قاتل مردم یمن
نهادهای حقوق بشری حمایت های گسترده تسلیحاتی آمریکا و انگلیس را از رژیم آل سعود در تجاوز به یمن بر ملا کردند.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۵ فروردین


تسلیحات آمریکا و انگلیس قاتل مردم یمن

نهادهای حقوق بشری حمایت های گسترده تسلیحاتی آمریکا و انگلیس را از رژیم آل سعود در تجاوز به یمن بر ملا کردند.
۱۹:۵۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۵ فروردین


تسلیحات آمریکا و انگلیس قاتل مردم یمن

بک لینک رنک 4

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author