تساوی پانیونیوس در حضور یک نیمه‌ای انصاری‌فرد

حضور یک نیمه‌ای مهاجم ایرانی در میدان، فرار پانیونیوس از شکست خارج از خانه را در پی داشت.

سایت خبری زندگی

خرم خبر

label, , , , , , , , ,

About the author