تساوی بانوی شطرنج‌باز ایرانی در مقابل قهرمان روس

تساوی بانوی شطرنج‌باز ایرانی در مقابل قهرمان روس
سارا خادم‌الشریعه در مسابقات جایزه بزرگ روسیه مقابل حریفش مساوی کرد.

تساوی بانوی شطرنج‌باز ایرانی در مقابل قهرمان روس

سارا خادم‌الشریعه در مسابقات جایزه بزرگ روسیه مقابل حریفش مساوی کرد.
تساوی بانوی شطرنج‌باز ایرانی در مقابل قهرمان روس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author