تساوی استقلال خوزستان به سود سرخابی های پایتخت/ پیروزی پرگل راه آهن و ملوان

تساوی استقلال خوزستان به سود سرخابی های پایتخت/ پیروزی پرگل راه آهن و ملوان
گسترش فولاد با تساوی بدون گل مقابل استقلال خوزستان، بزرگ ترین لطف را در حق استقلال و پرسپولیس کرد.

تساوی استقلال خوزستان به سود سرخابی های پایتخت/ پیروزی پرگل راه آهن و ملوان

گسترش فولاد با تساوی بدون گل مقابل استقلال خوزستان، بزرگ ترین لطف را در حق استقلال و پرسپولیس کرد.
تساوی استقلال خوزستان به سود سرخابی های پایتخت/ پیروزی پرگل راه آهن و ملوان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author