ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص شد

ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار را تعیین کردند.
۱۱:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ فروردین


ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار را تعیین کردند.
۱۱:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ فروردین


ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص شد

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author