تراکتور با یک پنالتی پیش افتاد/ گزارش زنده:  سیاه جامگان 0 – تراکتورسازی 1    

تراکتور با یک پنالتی پیش افتاد/ گزارش زنده:  سیاه جامگان 0 – تراکتورسازی 1    
تراکتورسازی با خطای ناشیانه میثم حسینی روی فرزاد حاتمی صاحب یک پنالتی شد که ایرانپوریان این پنالتی را به گل تبدیل کرد.

تراکتور با یک پنالتی پیش افتاد/ گزارش زنده:  سیاه جامگان 0 – تراکتورسازی 1    

تراکتورسازی با خطای ناشیانه میثم حسینی روی فرزاد حاتمی صاحب یک پنالتی شد که ایرانپوریان این پنالتی را به گل تبدیل کرد.
تراکتور با یک پنالتی پیش افتاد/ گزارش زنده:  سیاه جامگان 0 – تراکتورسازی 1    

پسورد نود 32

ganool review

label, , , , , , , , ,

About the author