تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست

تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای شورای‌عالی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت گفتند: تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست.
۱۶:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای شورای‌عالی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت گفتند: تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست.
۱۶:۳۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست

یوزرنیم و پسورد نود 32

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author