تحرکات شبه داعشی در داغستان روسیه

تحرکات شبه داعشی در داغستان روسیه
منابع پلیس روسیه از کشته شدن چهار نیروی ویژه روسیه و شش شبه نظامی در یک رشته درگیریها در منطقه داغستان در قفقاز شمالی خبر دادند.
۱۳:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۸ خرداد


تحرکات شبه داعشی در داغستان روسیه

منابع پلیس روسیه از کشته شدن چهار نیروی ویژه روسیه و شش شبه نظامی در یک رشته درگیریها در منطقه داغستان در قفقاز شمالی خبر دادند.
۱۳:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۸ خرداد


تحرکات شبه داعشی در داغستان روسیه

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author