تجمع هواداران استقلال مقابل بیمارستان ایرانمهر

تجمع هواداران استقلال مقابل بیمارستان ایرانمهر
با وخیم شدن حال منصورپورحیدری استقلالی‌های پرچم به دست مقابل بیمارستان تجمع کردند.

تجمع هواداران استقلال مقابل بیمارستان ایرانمهر

با وخیم شدن حال منصورپورحیدری استقلالی‌های پرچم به دست مقابل بیمارستان تجمع کردند.
تجمع هواداران استقلال مقابل بیمارستان ایرانمهر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author