تثبیت جایگاه اشکان در العربی (عکس)

تثبیت جایگاه اشکان در العربی (عکس)
به نظر می رسد حضور اشکان دژاگه در ترکیب تیم العربی در فصل جدید لیگ ستارگان قطر  قطعی شده است.

تثبیت جایگاه اشکان در العربی (عکس)

به نظر می رسد حضور اشکان دژاگه در ترکیب تیم العربی در فصل جدید لیگ ستارگان قطر  قطعی شده است.
تثبیت جایگاه اشکان در العربی (عکس)

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author