تایید ممنوع الورودی کریمی به ورزشگاه ها در کمیته انضباطی

تایید ممنوع الورودی کریمی به ورزشگاه ها در کمیته انضباطی
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را درباره فیروز کریمی صادر کرد.
۱۸:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


تایید ممنوع الورودی کریمی به ورزشگاه ها در کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را درباره فیروز کریمی صادر کرد.
۱۸:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


تایید ممنوع الورودی کریمی به ورزشگاه ها در کمیته انضباطی

آپدیت نود 32 ورژن 8

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author