تاکید آیت الله صافی گلپایگانی برحل مشکل بیکاری

تاکید آیت الله صافی گلپایگانی برحل مشکل بیکاری
آیت الله صافی گلپایگانی تاکید کردند: حل مشکل بیکاری در کشور موجب حل سایر مشکلات در کشور خواهد شد.
۱۴:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


تاکید آیت الله صافی گلپایگانی برحل مشکل بیکاری

آیت الله صافی گلپایگانی تاکید کردند: حل مشکل بیکاری در کشور موجب حل سایر مشکلات در کشور خواهد شد.
۱۴:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


تاکید آیت الله صافی گلپایگانی برحل مشکل بیکاری

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author