تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!

تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!
کلودیو براوو چند اشتباه در دربی منچستر داشته‌است.

تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!

کلودیو براوو چند اشتباه در دربی منچستر داشته‌است.
تاکتیک مورینیو برای غلبه بر گواردیولا / سانتر کنید براوو اشتباه می‌کند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author