تامین امنیت المپیک برزیل با مشارکت پلیس ایران

تامین امنیت المپیک برزیل با مشارکت پلیس ایران
کیومرث هاشمی و سفیربرزیل با هم دیدار و گفت و گو کردند.

تامین امنیت المپیک برزیل با مشارکت پلیس ایران

کیومرث هاشمی و سفیربرزیل با هم دیدار و گفت و گو کردند.
تامین امنیت المپیک برزیل با مشارکت پلیس ایران

آپدیت نود 32 ورژن 9

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author