تارتار: می‌خواستند برانکو را برکنار کنند!

تارتار: می‌خواستند برانکو را برکنار کنند!
مهدی تارتار در روزهایی که پرسپولیس با برانکو بد نتیجه می گرفت حامی برانکو بود و معتقد بود بالاخره پرسپولیس راه خود را با برانکو پیدا خواهد کرد و امروز این اتفاق رخ داده است.

تارتار: می‌خواستند برانکو را برکنار کنند!

مهدی تارتار در روزهایی که پرسپولیس با برانکو بد نتیجه می گرفت حامی برانکو بود و معتقد بود بالاخره پرسپولیس راه خود را با برانکو پیدا خواهد کرد و امروز این اتفاق رخ داده است.
تارتار: می‌خواستند برانکو را برکنار کنند!

خرید بک لینک

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author