تاخیر ۸ ساعته در پرواز بیرجند – بغداد

پرواز بیرجند – بغداد دیشب با ۸ ساعت تاخیر انجام شد.
۱۰:۱۱ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۱۶ اسفند


مرجع سلامتی

اسکای نیوز

label, , , , , , , ,

About the author