بیماری ۵۰۰ دانش آموز چینی

بیماری ۵۰۰ دانش آموز چینی
حدود پانصد دانش آموز در منطقه ای در شرق چین به علت قرار داشتن مدرسه شان در مجاورت یک کارخانه مواد شیمیایی و قرار گرفتن در معرض مواد سمی آلاینده، به انواع بیماریها از جمله سرطان مبتلا شده اند.
۱۰:۵۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


بیماری ۵۰۰ دانش آموز چینی

حدود پانصد دانش آموز در منطقه ای در شرق چین به علت قرار داشتن مدرسه شان در مجاورت یک کارخانه مواد شیمیایی و قرار گرفتن در معرض مواد سمی آلاینده، به انواع بیماریها از جمله سرطان مبتلا شده اند.
۱۰:۵۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۱ فروردین


بیماری ۵۰۰ دانش آموز چینی

خرید بک لینک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author