بیل: عملکرد خوبی در زمین سیتی داشتیم

بیل: عملکرد خوبی در زمین سیتی داشتیم
گرت بیل، ستاره رئال مادرید عنوان کرد که از عملکرد تیمش مقابل سیتی راضی بوده ولی معتقد است که دو پنالتی به نفع این تیم اعلام نشده است.

بیل: عملکرد خوبی در زمین سیتی داشتیم

گرت بیل، ستاره رئال مادرید عنوان کرد که از عملکرد تیمش مقابل سیتی راضی بوده ولی معتقد است که دو پنالتی به نفع این تیم اعلام نشده است.
بیل: عملکرد خوبی در زمین سیتی داشتیم

آپدیت نود32

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author