بیل: شکسته شدن رکوردم توسط پوگبا اهمیتی ندارد

بیل: شکسته شدن رکوردم توسط پوگبا اهمیتی ندارد
گرت بیل، ستاره رئال مادرید مدعی شد که شکسته شدن رکورد نقل و انتقالاتش توسط پوگبا اهمیتی برای او ندارد.

بیل: شکسته شدن رکوردم توسط پوگبا اهمیتی ندارد

گرت بیل، ستاره رئال مادرید مدعی شد که شکسته شدن رکورد نقل و انتقالاتش توسط پوگبا اهمیتی برای او ندارد.
بیل: شکسته شدن رکوردم توسط پوگبا اهمیتی ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author