بیل، آماده تقابل با رایو وایه‌کانو

بیل، آماده تقابل با رایو وایه‌کانو
گرت بیل،‌ ستاره خط حمله رئال مادرید به تمرینات این تیم بازگشته و خود را آماده تقابل با رایو وایه‌کانو می‌کند.

بیل، آماده تقابل با رایو وایه‌کانو

گرت بیل،‌ ستاره خط حمله رئال مادرید به تمرینات این تیم بازگشته و خود را آماده تقابل با رایو وایه‌کانو می‌کند.
بیل، آماده تقابل با رایو وایه‌کانو

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author