بیانیه پرسپولیسی ها پس از حاشیه های جنجالی در اهواز

بیانیه پرسپولیسی ها پس از حاشیه های جنجالی در اهواز
سایت رسمی باشگاه پرسپولیس نوشت:از هواداران و سازمان لیگ تشکر می‌کنیم، امیدوار بودیم دیگر مسوولان نیز اقدام لازم را انجام می‌دادند.

بیانیه پرسپولیسی ها پس از حاشیه های جنجالی در اهواز

سایت رسمی باشگاه پرسپولیس نوشت:از هواداران و سازمان لیگ تشکر می‌کنیم، امیدوار بودیم دیگر مسوولان نیز اقدام لازم را انجام می‌دادند.
بیانیه پرسپولیسی ها پس از حاشیه های جنجالی در اهواز

آپدیت نود 32 ورژن 5

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author