به بهانه جنجال دوباره مجری فرمول یک و استقلالی‌ها/ آقای علی ضیا کاپیتان شهبازی را یادت هست؟!

به بهانه جنجال دوباره مجری فرمول یک و استقلالی‌ها/ آقای علی ضیا کاپیتان شهبازی را یادت هست؟!
موضوع پنالتی جنجالی بازی استقلال و صبای در برنامه علی ضیا حواشی زیادی به راه انداخته است.

به بهانه جنجال دوباره مجری فرمول یک و استقلالی‌ها/ آقای علی ضیا کاپیتان شهبازی را یادت هست؟!

موضوع پنالتی جنجالی بازی استقلال و صبای در برنامه علی ضیا حواشی زیادی به راه انداخته است.
به بهانه جنجال دوباره مجری فرمول یک و استقلالی‌ها/ آقای علی ضیا کاپیتان شهبازی را یادت هست؟!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author