بهره برداری از موزه نقشه های خلیج فارس

بهره برداری از موزه نقشه های خلیج فارس
موزه نقشه های خلیج فارس همزمان با روز ملی خلیج فارس در جزیره هرمز به بهره برداری رسید.
۲۳:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


بهره برداری از موزه نقشه های خلیج فارس

موزه نقشه های خلیج فارس همزمان با روز ملی خلیج فارس در جزیره هرمز به بهره برداری رسید.
۲۳:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


بهره برداری از موزه نقشه های خلیج فارس

آپدیت نود 32

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author