in تیم ملی

بهره برداری از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بهره برداری از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور در دانشکده فنی این دانشگاه به بهره برداری رسید.
۱۰:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بهره برداری از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور در دانشکده فنی این دانشگاه به بهره برداری رسید.
۱۰:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بهره برداری از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سیستم اطلاع رسانی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *