بنگر: متأسفم برای مسئولانی که اجازه برگزاری بازی در ورزشگاه تختی را دادند

بنگر: متأسفم برای مسئولانی که اجازه برگزاری بازی در ورزشگاه تختی را دادند
تسنیم نوشت:مدافع تیم فوتبال پرسپولیس برای مسئولانی که اجازه دادند دیدار این تیم مقابل استقلال اهواز در ورزشگاه تختی برگزار شود، ابراز تأسف کرد.

بنگر: متأسفم برای مسئولانی که اجازه برگزاری بازی در ورزشگاه تختی را دادند

تسنیم نوشت:مدافع تیم فوتبال پرسپولیس برای مسئولانی که اجازه دادند دیدار این تیم مقابل استقلال اهواز در ورزشگاه تختی برگزار شود، ابراز تأسف کرد.
بنگر: متأسفم برای مسئولانی که اجازه برگزاری بازی در ورزشگاه تختی را دادند

پسورد نود 32

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author