بنا: برنز عبدولی برای من حکم طلا داشت

بنا: برنز عبدولی برای من حکم طلا داشت
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: مدال برنز سعید عبدولی در بازی‌های المپیک برای من حکم طلا را داشت.

بنا: برنز عبدولی برای من حکم طلا داشت

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: مدال برنز سعید عبدولی در بازی‌های المپیک برای من حکم طلا را داشت.
بنا: برنز عبدولی برای من حکم طلا داشت

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author