بعد از حضور دوباره تماشاگران در سالن غدیر؛/ ارومیه پایتخت والیبال بود، الگو اخلاق هم شد

بعد از حضور دوباره تماشاگران در سالن غدیر؛/ ارومیه پایتخت والیبال بود، الگو اخلاق هم شد
رفتار تماشاگران ارومیه ای در هفته پنجم لیگ برتر والیبال، سازمان لیگ فدراسیون را مجاب کرد تا با ارسال پیامی از آنها قدردانی کند.

بعد از حضور دوباره تماشاگران در سالن غدیر؛/ ارومیه پایتخت والیبال بود، الگو اخلاق هم شد

رفتار تماشاگران ارومیه ای در هفته پنجم لیگ برتر والیبال، سازمان لیگ فدراسیون را مجاب کرد تا با ارسال پیامی از آنها قدردانی کند.
بعد از حضور دوباره تماشاگران در سالن غدیر؛/ ارومیه پایتخت والیبال بود، الگو اخلاق هم شد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author