بعد از برجام نه اشتغال گسترش یافت نه اجناس ارزان شد

بعد از برجام نه اشتغال گسترش یافت نه اجناس ارزان شد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به یک گفتمان بشود و ربطی به چپ و راست ندارد بلکه مسئله ای انقلابی است که با زندگی همه مردم سر و کار دارد.
۱۵:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۲ فروردین


بعد از برجام نه اشتغال گسترش یافت نه اجناس ارزان شد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به یک گفتمان بشود و ربطی به چپ و راست ندارد بلکه مسئله ای انقلابی است که با زندگی همه مردم سر و کار دارد.
۱۵:۳۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۲ فروردین


بعد از برجام نه اشتغال گسترش یافت نه اجناس ارزان شد

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author