بشار الجعفری: ترکیه و عربستان از تروریسم حمایت می کنند

بشار الجعفری: ترکیه و عربستان از تروریسم حمایت می کنند
الجعفری تصریح کرد که محور ریاض، آنکارا و غرب ملت سوریه را محاصره کرده اند.
۲۱:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ اردیبهشت


بشار الجعفری: ترکیه و عربستان از تروریسم حمایت می کنند

الجعفری تصریح کرد که محور ریاض، آنکارا و غرب ملت سوریه را محاصره کرده اند.
۲۱:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ اردیبهشت


بشار الجعفری: ترکیه و عربستان از تروریسم حمایت می کنند

لایسنس نود 32 ورژن 4

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author