برگزاری کمپ فوتبالی در تهران/ مدرسه بارسلون در ایران آغاز به کار می کند

برگزاری کمپ فوتبالی در تهران/ مدرسه بارسلون در ایران آغاز به کار می کند
مدرسه فوتبال بارسلونا از 11 تا 17 اردیبهشت ماه، کمپ فوتبالی را برای کودکان 8 تا 14 سال در تهران برگزار خواهد کرد.

برگزاری کمپ فوتبالی در تهران/ مدرسه بارسلون در ایران آغاز به کار می کند

مدرسه فوتبال بارسلونا از 11 تا 17 اردیبهشت ماه، کمپ فوتبالی را برای کودکان 8 تا 14 سال در تهران برگزار خواهد کرد.
برگزاری کمپ فوتبالی در تهران/ مدرسه بارسلون در ایران آغاز به کار می کند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author