برنامه رقابت امروز ایرانی‌ها در المپیک/ همچنان امیدوار به وزنه‌برداری

برنامه رقابت امروز ایرانی‌ها در المپیک/ همچنان امیدوار به وزنه‌برداری
در رقابت های امروز و بامداد فردای المپیک لندن همه چشم ها باز هم به وزنه برداران خواهد بود.

برنامه رقابت امروز ایرانی‌ها در المپیک/ همچنان امیدوار به وزنه‌برداری

در رقابت های امروز و بامداد فردای المپیک لندن همه چشم ها باز هم به وزنه برداران خواهد بود.
برنامه رقابت امروز ایرانی‌ها در المپیک/ همچنان امیدوار به وزنه‌برداری

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author