برنات: داوران با اتلتیکو مهربان هستند

برنات: داوران با اتلتیکو مهربان هستند
مدافع بایرن مونیخ می گوید داوران همواره برخوردی ملایم با بازیکنان اتلتیکو مادرید از خود نشان می دهند.

برنات: داوران با اتلتیکو مهربان هستند

مدافع بایرن مونیخ می گوید داوران همواره برخوردی ملایم با بازیکنان اتلتیکو مادرید از خود نشان می دهند.
برنات: داوران با اتلتیکو مهربان هستند

اپدیت نود32

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author