برف در گردنه عسل کشان کوهرنگ

برف در گردنه عسل کشان کوهرنگ
گردنه عسل کشان در کوهرنگ شاید اخرین منطقه کشور باشد که با زمستان وداع می کند. خورشید اردیبهشت هر روز گرم تر از روز پیش می تابد اما بارش برف در این گردنه هنوز بند نیامده و تلاش راهداران برای بازگشایی آن ادامه دارد.
۱۳:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


برف در گردنه عسل کشان کوهرنگ

گردنه عسل کشان در کوهرنگ شاید اخرین منطقه کشور باشد که با زمستان وداع می کند. خورشید اردیبهشت هر روز گرم تر از روز پیش می تابد اما بارش برف در این گردنه هنوز بند نیامده و تلاش راهداران برای بازگشایی آن ادامه دارد.
۱۳:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


برف در گردنه عسل کشان کوهرنگ

لایسنس نود 32 ورژن 7

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author