برد آلمان، هلند و فرانسه در بازی های دوستانه

برد آلمان، هلند و فرانسه در بازی های دوستانه
پیروزی آلمان، شکست بلژیک، برد هلند و برتری فرانسه مهمترین اتفاقات دیشب بازیهای دوستانه فوتبال بود.
۱۰:۰۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


برد آلمان، هلند و فرانسه در بازی های دوستانه

پیروزی آلمان، شکست بلژیک، برد هلند و برتری فرانسه مهمترین اتفاقات دیشب بازیهای دوستانه فوتبال بود.
۱۰:۰۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۱ فروردین


برد آلمان، هلند و فرانسه در بازی های دوستانه

روزنامه قانون

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author