برداشت هندوانه کوهی

برداشت هندوانه کوهی
هندوانه کوهی یا کاپاریس یک نوع گیاه دارویی است که شهرستان پلدشت در آذربایجان غربی قطب مهم رویش این گیاه است. پیش بینی می شود امسال ۱۲ تن هندوانه کوهی از سطح طبیعت این شهرستان برداشت شود.
۰۸:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۷ تیر


برداشت هندوانه کوهی

هندوانه کوهی یا کاپاریس یک نوع گیاه دارویی است که شهرستان پلدشت در آذربایجان غربی قطب مهم رویش این گیاه است. پیش بینی می شود امسال ۱۲ تن هندوانه کوهی از سطح طبیعت این شهرستان برداشت شود.
۰۸:۲۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۷ تیر


برداشت هندوانه کوهی

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , ,

About the author