برخی وقتی یارانه‌شان قطع می‌شود دو قورت و نیمشان باقی است

برخی وقتی یارانه‌شان قطع می‌شود دو قورت و نیمشان باقی است
ربیعی با انتقاد از کسانی که بدون زحمت صاحب ثروت شده و هنگامی که می خواهند یارانه آنها را قطع کنند فریادشان بلند می شود و دو قورت و نیمشان باقی است افزود: درجامعه تولید گرا احساس مسوولیت افزایش یافته و حمایت از تولید داخلی بیشتر خواهد بود.
۱۷:۱۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


برخی وقتی یارانه‌شان قطع می‌شود دو قورت و نیمشان باقی است

ربیعی با انتقاد از کسانی که بدون زحمت صاحب ثروت شده و هنگامی که می خواهند یارانه آنها را قطع کنند فریادشان بلند می شود و دو قورت و نیمشان باقی است افزود: درجامعه تولید گرا احساس مسوولیت افزایش یافته و حمایت از تولید داخلی بیشتر خواهد بود.
۱۷:۱۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


برخی وقتی یارانه‌شان قطع می‌شود دو قورت و نیمشان باقی است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author